قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه كليه دانشجويان طبق تقويم آموزشي، سامانه هم آوا در روزهاي 20 و 21 و 22 بهمن ماه براي انتخاب واحد كليه ورودي ها باز مي باشد. (پس از انتخاب واحد، شهريه مربوطه را پرداخت و دروس انتخابي را تآييد نهايي نماييد.) لازم به ذكر است مركز در صورتي مي تواند انتخاب واحد دانشجويان را (در هفته اول اسفندماه) ويرايش نمايد كه خود دانشجو قبلاً انتخاب واحد كرده باشد. 

اشتراک گذاری این مقاله