549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی، سامانه هم آوا در روزهای ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه برای انتخاب واحد کلیه ورودی ها باز می باشد. (پس از انتخاب واحد، شهریه مربوطه را پرداخت و دروس انتخابی را تآیید نهایی نمایید.) لازم به ذکر است مرکز در صورتی می تواند انتخاب واحد دانشجویان را (در هفته اول اسفندماه) ویرایش نماید که خود دانشجو قبلاً انتخاب واحد کرده باشد. 

اشتراک گذاری این مقاله