549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت ورود به جلسه آزمون می بایست(کارت ورود به جلسه امتحان) را همراه داشته باشند.بدین لحاظ پس از پرداخت بدهی شهریه در سامانه هم آوا نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه اقدام نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله