قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت ورود به جلسه آزمون می بایست(کارت ورود به جلسه امتحان) را همراه داشته باشند.بدین لحاظ پس از پرداخت بدهی شهریه در سامانه هم آوا نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه اقدام نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله