549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به پرداخت بخشی از شهریه در ابتدای نیمسال جاری، دانشجویان می بایست تا قبل از شروع امتحانات بدهی خود را در سامانه هم آوا (منوی دسترسی- تسویه حساب دانشجو) پرداخت نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله