قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به پرداخت بخشی از شهريه در ابتدای نيمسال جاری، دانشجويان مي بايست تا قبل از شروع امتحانات بدهی خود را در سامانه هم آوا (منوی دسترسی- تسويه حساب دانشجو) پرداخت نمايند.

اشتراک گذاری این مقاله