549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ آذر ماه به علت آلودگی هوا تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله