قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند به علت تغییر برخی زیرساختها، سامانه سمالایو در روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 از ساعت 12:00 ظهر قطع می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله