549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

  • اطلاع دانشجویان می رساند فایل نهایی برنامه امتحانات را دانلود نموده و طبق تاریخ و ساعت درج شده در اکسل در آزمون شرکت کنند.

همچنین دانشجویان میهمانی که دارای امتحان همزمان می باشند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. 

امتحانات دروس کارگاهی توسط استاد برگزار می گردد.

دانلود:

اشتراک گذاری این مقاله