549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به پرداخت بخشی از شهریه در ابتدای ترم،دانشجویان تا قبل از شروع امتحانات فرصت دارند بدهی خود را تسویه کنند.

اشتراک گذاری این مقاله