549

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که تاکنون ( اصل مدرک کاردانی+ تاییدیه تحصیلی+ریزنمرات مهرشده ) خود را به آموزش تحویل نداده اند

تا قبل شروع امتحانات به کارشناس مربوطه خود مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

اشتراک گذاری این مقاله