549

انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه تمامی دانشجویان،جهت اطلاع از زمان انتخاب واحد به تقویم آموزشی و جهت اطلاع از برنامه کلاسی  جهت انتخاب واحد دروس خود به صفحه برنامه کلاسی واقع در صفحه اصلی سایت دانشکده مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله