قابل توجه دانشجویان مهمان

قابل توجه دانشجویان مهمان

دانشجویانی که به صورت همزمان در مرکز داده پردازی ایران و مرکز دیگر امتحان مشترک دارند به آموزش (داخلی 124) اعلام نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله