549

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی درس کاربینی

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی درس کاربینی می رساند کلاس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

حضور دانشجویان در کلاس الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله