549

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی

کلیه دانشجویان مقطع کاردانی که تاکنون نسبت به اصل دیپلم و تاییدیه تحصیلی دیپلم اقدام نکرده اند تا قبل از شروع امتحانات ترم جاری نسبت به موارد فوق اقدام نمایند، در ضمن برای تاییدیه تحصیلی وارد سایت آموزش پرورش (emt.medu.ir) شده و مشخصات دیپلم خود را در قسمت تاییدیه دیپلم وارد نمایند. در غیر این صورت عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می باشد.

آموزش سامانه دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم : تاییدیه تحصیلی دیپلم

اشتراک گذاری این مقاله