549

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی درس کاربینی

به اطلاع دانشجویان مقطع کاردانی درس کاربینی می رساند کلاس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

حضور دانشجویان در کلاس الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله