549

قابل توجه دانشجویان رشته برنامه سازی کامپیوتری (ترم ۱) استاد مقدس زاده

قابل توجه دانشجویان رشته برنامه سازی کامپیوتری (ترم ۱) استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان رشته برنامه سازی کامپیوتری ترم ۱ استاد مقدس زاده می رساند، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ فقط امتحان درس کارگاه کامپیوتر ۲ و لینوکس را دارند.

اشتراک گذاری این مقاله