قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

به اطلاع دانشجویان درس کارورزی می رساند مهلت تحویل گزارش کارورزی تا شروع امتحانات نیمسال جاری می باشد، دانشجویان محترم فرم های کارورزی را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213) معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ماهها (جمع 240 ساعت) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا محل کارآموزی به علاوه یک گزارش که شامل

1-نمودار سازمانی محل کارآموزی

2- معرفی کاربرد هوش مصنوعی در محل کارآموزی (اگر استفاده نمی شود پیشنهاد خودتان نوشته شود)

3-تاثیرات مثبت و منفی دورکاری سازمان برای محل کارآموزی

4-جدول SWOT سازمان محل کارآموزی

5- سه استاندارد ISO مرتبط به سازمان محل کارآموزی

را تحویل آموزش دهید.

اشتراک گذاری این مقاله