قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

مهلت تحویل گزارش کارورزی تا تاریخ 1401/06/12 می باشد، دانشجویان محترم فرم های کارورزی  را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و کاربرگ های هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ماهها (جمع 240 ساعت) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا محل کارآموزی به علاوه یک گزارش که شامل 1-معرفی محل کارآموزی (سال تاسیس، نوع فعالیت، چارت سازمانی، بازار هدف) 2-معرفی رقبای سازمان(داخلی و خارجی) 3-جدول SWOT سازمان 4-معرفی سه استاندارد ISO اخذ شده توسط محل کارآموزی (در صورت نداشتن هیچ استاندارد ISOحداقل سه استاندارد مرتبط با فعالیت و کاربری برای مجموعه معرفی شود ) 5- استفاده از اینترنت اشیا در محل کارآموزی (در صورت اینکه استفاده نمی شود موارد کاربردی اینترنت اشیا برای محل کارآموزی معرفی شود) 6- تاثیر رمز ارزها NFT و  در نحوه کسب و کار محل کارآموزی در آینده را تهیه کنید.

اشتراک گذاری این مقاله