549

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

مهلت تحویل گزارش کارورزی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ می باشد، دانشجویان محترم فرم های کارورزی  را دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(۱-۲۱۳)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( ۲ نسخه تایپ شده) و کاربرگ های هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ماهها (جمع ۲۴۰ ساعت) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا محل کارآموزی به علاوه یک گزارش که شامل ۱-معرفی محل کارآموزی (سال تاسیس، نوع فعالیت، چارت سازمانی، بازار هدف) ۲-معرفی رقبای سازمان(داخلی و خارجی) ۳-جدول SWOT سازمان ۴-معرفی سه استاندارد ISO اخذ شده توسط محل کارآموزی (در صورت نداشتن هیچ استاندارد ISOحداقل سه استاندارد مرتبط با فعالیت و کاربری برای مجموعه معرفی شود ) ۵- استفاده از اینترنت اشیا در محل کارآموزی (در صورت اینکه استفاده نمی شود موارد کاربردی اینترنت اشیا برای محل کارآموزی معرفی شود) ۶- تاثیر رمز ارزها NFT و  در نحوه کسب و کار محل کارآموزی در آینده را تهیه کنید.

اشتراک گذاری این مقاله