549

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی نیمسال تابستان (۴۰۱۳)

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی نیمسال تابستان (۴۰۱۳)

دانشجویان درس کارورزی که تاکنون گزارش کارورزی خود را تحویل ندادند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ مهلت دارند گزارش خود را تحویل دهند در غیر اینصورت غیبت ثبت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله