قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

کلاس درس کاربینی روز شنبه مورخ 1401/03/21 ساعت 11:00 به صورت حضوری برگزار می گردد، لازم به ذکر است عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب میشود و از نمره پایان ترم دانشجو کسر خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله