549

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

به اطلاع دانشجویان درس کاربینی استاد صفوی می رساند تا روز یکشنبه مورخ ۸ بهمن برای ارائه مهلت دارند.

لازم به ذکر است اخرین مهلت میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله