549

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

نمرات دانشجویانی که فایل ارائه خود را تحویل داده اند در سامانه هم آوا ثبت شده است در صورتی که فایل تحویل داده شده و نمره ای ثبت نگردیده،حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به آموزش اطلاع دهید،در غیراینصورت غیبت ثبت خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو می باشد. سایر دانشجویانی که ارائه خود را تحویل نداده اند حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ فرصت دارند،در غیر اینصورت برای آنها نیز غیبت ثبت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله