549

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی مقطع کارشناسی

به اطلاع دانشجویان می رساند برای درس کاربینی تحقیقی شامل موارد ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ به آموزش تحویل دهید.

۱-Internet of things (IOT)

۲-Internet of behaviors (IOB)

۳- Internet of human (IOH)

۴-اقتصاد بر اساس توکن Token economy

۵- مالکیت فکری دیجیتال Digital intelletual prorpety

مطالب شامل توضیحات کامل و یک مثال کاربردی برای هر یک کدام باشد

اشتراک گذاری این مقاله