549

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی( مقطع کاردانی و کارشناسی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی( مقطع کاردانی و کارشناسی)

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کاربینی(مقطع کاردانی و کارشناسی)

در روزهای

پنجشنبه مورخ ۱۴دی ساعت ۱۵:۳۰

یا یکشنبه مورخ ۱۷ دی ساعت ۱۵:۳۰

یا دوشنبه مورخ ۱۸ دی ساعت ۱۵:۳۰

✅دانشجویان موظف هستند در یکی از این تاریخ ها حضور یابند.

اشتراک گذاری این مقاله