549

قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی

قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی

آزمون درس کارآفرینی روز ۴ تیر ساعت ۹ صبح میباشد.

لازم به ذکر است دانشجویانی که این درس را با استادی متفاوت با سامانه هم آوا در کلاس حاضر شده اند

یک هفته قبل به آموزش اطلاع دهند.

اشتراک گذاری این مقاله