قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 1401-1400

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 1401-1400

دانشجویان فوق جهت ارایه پروژه لازم است در روز و ساعت مشخص (در فایل پیوست) مراجعه کرده و از پروژه خود دفاع نمایند. دانشجویان فایل ارائه(powerpoint)   و فایل اصلی (pdf & word)  و فایلهای مورد نیاز اجرای پروژه را همراه داشته باشند. حضور تمامی اعضای گروه الزامی است.

فایل پیوست          دانلود

اشتراک گذاری این مقاله