549

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان (۴۰۱۳)

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان (۴۰۱۳)

دانشجویان درس پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تاییدیه نهایی پروژه خود را از استاد مربوطه بگیرند(تکمیل فرم گواهی اتمام پروژه) و برای تعیین وقت دفاع از پروژه به آموزش مراجعه کنند.

اشتراک گذاری این مقاله