قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول 1402-1401

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول 1402-1401

دانشجویان ذیل که تاکنون تایید پروژه از اساتید مربوطه نگرفته اند درس پروژه به منزله غیبت می باشد و مجددا می بایست در ترم جدید(در تاریخ 21/11/1401) انتخاب واحد انجام دهند.

ردیفنامنام خانوادگی
1فرنوشمحمدپور
2میناخالقي
3سهیلصادقی
4سعیدفرسادروح رحمت آبادی
5میثممرادی دهفولی
6فرجاداختیاری
7امینجبلی
8عليكمالي مياب
9پویاواقفی
10ابوالفضلشعبان زاده قریب طلب
11فرامرزعلامی شربیانی
12شاهوفرزانگان
13عليرضازارع
14زهراوزيري
15سيدايمانحسينيان سرشكي
16ريحانهقاسمي سپهري
17زهراقنبري
18عفتاحمدي
19مرتضيخوزاني

 

اشتراک گذاری این مقاله