549

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشجویان ذیل که تاکنون تایید پروژه از اساتید مربوطه نگرفته اند درس پروژه به منزله غیبت می باشد و مجددا می بایست در ترم جدید(در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۱) انتخاب واحد انجام دهند.

ردیف نام نام خانوادگی
۱ فرنوش محمدپور
۲ مینا خالقی
۳ سهیل صادقی
۴ سعید فرسادروح رحمت آبادی
۵ میثم مرادی دهفولی
۶ فرجاد اختیاری
۷ امین جبلی
۸ علی کمالی میاب
۹ پویا واقفی
۱۰ ابوالفضل شعبان زاده قریب طلب
۱۱ فرامرز علامی شربیانی
۱۲ شاهو فرزانگان
۱۳ علیرضا زارع
۱۴ زهرا وزیری
۱۵ سیدایمان حسینیان سرشکی
۱۶ ریحانه قاسمی سپهری
۱۷ زهرا قنبری
۱۸ عفت احمدی
۱۹ مرتضی خوزانی

 

اشتراک گذاری این مقاله