549

قابل توجه دانشجویان درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

پیرو هماهنگی های انجام شده در کلاس و اطلاع قبلی، امتحان میان ترم درس پایگاه داده ها روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در زمان کلاس برگزار می شود.

 حضور تمام دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله