قابل توجه دانشجویان درس وصول مطالبات

قابل توجه دانشجویان درس وصول مطالبات

دانشجویانی که درس وصول مطالبات را در ترم جاری اخذ نموده اند، لطفا برای گرفتن جزوء با آموزش هماهنگ کنند.

اشتراک گذاری این مقاله