549

قابل توجه دانشجویان درس ورزش و تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان درس ورزش و تربیت بدنی

  1. به اطلاع دانشجویان می رساند دانشجویانی که تحقیق درس ورزش و تربیت بدنی و به استاد تحویل 

داده اند برای امضا صورت جلسه آزمون از امروز تا مورخ ۲۴ خرداد به آموزش مراجعه کنند.

اشتراک گذاری این مقاله