549

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

استاد کلاس درس مدار منطقی خانم  اجتهادی میباشد و امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله