549

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

کلاس درس مدار منطقی استاد اجتهادی در روز های دوشنبه ساعت ۱۳-۱۱ به صورت حضوری و روز های پنجشنبه ساعت ۱۹-۱۷ به صورت غیر حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله