قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

کلاس درس مدار منطقی استاد اجتهادی در روز های دوشنبه ساعت 13-11 به صورت حضوری و روز های پنجشنبه ساعت 19-17 به صورت غیر حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله