549

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

قابل توجه دانشجویان درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی با تاخیر شروع خواهد شد، لازم به ذکر است شروع آن مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله