549

قابل توجه دانشجویان درس طراحی الگوریتم استاد چهره

قابل توجه دانشجویان درس طراحی الگوریتم استاد چهره

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس طراحی الگوریتم استاد چهره از مورخ ۹ اسفند ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله