تغییر ساعت درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی

تغییر ساعت درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی از تاریخ 13 الی 20 اسفند از ساعت 13:00 شروع می شود.

اشتراک گذاری این مقاله