549

تغییر ساعت درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی

تغییر ساعت درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای درس روشهای برنامه سازی تحت وب و برنامه سازی تحت وب(کارشناسی) استاد صفوی از تاریخ ۱۳ الی ۲۰ اسفند از ساعت ۱۳:۰۰ شروع می شود.

اشتراک گذاری این مقاله