قابل توجه دانشجویان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

قابل توجه دانشجویان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روزهای پنج شنبه ساعت 11 الی 12 در کارگاه کامپیوتر 1 و ادامه آن ساعت 12 تا 14 در کلاس 6 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله