549

قابل توجه دانشجویان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

قابل توجه دانشجویان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

کلاس درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ در کارگاه کامپیوتر ۱ و ادامه آن ساعت ۱۲ تا ۱۴ در کلاس ۶ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله