549

قابل توجه دانشجویان درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات استاد صفوی از روز یکشنبه به روز سه شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶ تغییر یافت.

اشتراک گذاری این مقاله