549

قابل توجه دانشجویان درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

قابل توجه دانشجویان درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس تجارت الکترونیک استاد احمدزاده روز سه شنبه مورخ ۲۲ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ شروع خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله