قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روزهای پنج شنبه ساعت 11 الی 12 در کلاس 6 و ادامه آن ساعت 12 تا 14 در کارگاه کامپیوتر 1 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله