549

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

کلاس درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ در کلاس ۶ و ادامه آن ساعت ۱۲ تا ۱۴ در کارگاه کامپیوتر ۱ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله