549

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

پیرو هماهنگی های انجام شده در کلاس و اطلاع قبلی، امتحان میان ترم این درس روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ در زمان کلاس برگزار می شود.

حضور تمام دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله