549

قابل توجه دانشجویان درس بانک اطلاعاتی کاربردی استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان درس بانک اطلاعاتی کاربردی استاد سمیه باغشاهی

پیرو هماهنگی های انجام شده در کلاس و اطلاع قبلی، امتحان میان ترم درس بانک اطلاعاتی کاربردی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در زمان کلاس برگزار می شود.

حضور تمام دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله