549

قابل توجه دانشجویان درس اصول علم اقتصاد و کلیات اقتصاد استاد پریما بهرامی

قابل توجه دانشجویان درس اصول علم اقتصاد و کلیات اقتصاد استاد پریما بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس اصول علم اقتصاد و کلیات اقتصاد استاد پریما بهرامی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ میباشد و تاریخ کلاس جبرانی در این روز تعیین خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله