قابل توجه دانشجویان درس اخلاق حرفه ای استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان درس اخلاق حرفه ای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند از تاریخ 1402/01/22 کلاس درس اخلاق حرفه ای استادصفوی ساعت 15:30 الی 17 ؛ در ساعت 18:30 الی 20 تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله