549

قابل توجه دانشجویان درس اخلاق حرفه ای استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان درس اخلاق حرفه ای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ کلاس درس اخلاق حرفه ای استادصفوی ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ ؛ در ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله