549

قابل توجه دانشجویان استاد کهنسال

قابل توجه دانشجویان استاد کهنسال

به اطلاع دانشجویان می رساند نحوه برگزاری کلاسهای استاد کهنسال،این هفته مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ به شرخ ذیل میباشد:

مرور کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰

و کلاس ریاضی پیش دانشگاهی ساعت ۹:۴۵ الی ۱۵:۰۰

لازم به ذکر است که جلسه آخر کلاسهای استاد کهنسال میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله