549

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

ساعت کلاس استاد نوروزیان از این هفته مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ بدین صورت میباشد:

برنامه سازی سیستم ساعت ۱۱-۱۳

زبان برنانه نویسی بصری ۱۳-۱۵

رابط برنامه نویسی(Api) ۱۸-۱۵

اشتراک گذاری این مقاله