قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد نوروزیان روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05 به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله