549

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد نوروزیان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله