549

قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسینی

قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد محمد حسینی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله