549

قابل توجه دانشجویان استاد عبدی راد

قابل توجه دانشجویان استاد عبدی راد

کلاس درس زبان پیش دانشگاهی استاد عبدی راد روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تشکیل نمی شود و از هفته آینده به صورت یک هفته در میان تشکیل می شود.

اشتراک گذاری این مقاله