قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی از ساعت 14 امروز مورخ 1401/02/20 به بعد تشکیل نمی شود جبرانی آن در روز شنبه مورخ 1401/02/24  همان ساعت تشکیل می شود.

اشتراک گذاری این مقاله