549

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی از ساعت ۱۴ امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به بعد تشکیل نمی شود جبرانی آن در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴  همان ساعت تشکیل می شود.

اشتراک گذاری این مقاله