549

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های درس طراحی واسط کاربردی، سامانه های مدیریت محتوا و کنترل پروژه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله