549

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند امروز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ فقط کلاس برنامه نویسی مقدماتی ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ استاد صفوی برگزار می گردد. لازم به ذکر است بقیه کلاسها برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله