قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند امروز مورخ 1401/12/09 فقط کلاس برنامه نویسی مقدماتی ساعت 12:00 الی 14:00 استاد صفوی برگزار می گردد. لازم به ذکر است بقیه کلاسها برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله